ขอความร่วมมือกับลูกค้าทุกท่าน สวมใส่หน้ากากอนามัย

ขอความร่วมมือกับลูกค้าทุกๆท่าน ที่เข้ามาติดต่องานภายในบริษัทฯ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ก่อนเข้ามาติดต่องานภายในบริษัทฯ เพื่อความปลอดภัยของคุณลูกค้ากับโรคระบาด โควิด-19 ที่กำลังระบาดในช่วงเวลานี้ ด้วยความปรารถนาดีจาก บริษัท พิสุทธิ์ โลจิสติกส์ จำกัด ขอบคุณค่ะ

Facebook
Twitter
Email

PISUT LOGISTICS COMPANY LIMITED