มาตรการคุมโควิด-19

บริษัท พิสุทธิ์ โลจิสติกส์ จำกัด จัดให้มีมาตรการคุมโควิด-19 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าทำงานทุกครั้ง และทำการพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อตามพื้นที่จุดบริการต่างๆ ภายในบริษัทฯ ตามมาตรฐานสากลและดำเนินมาตรการตามนโยบายภาครัฐอย่างเคร่งครัด

Facebook
Twitter
Email

PISUT LOGISTICS COMPANY LIMITED