วันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2567

แจ้งหยุดเทศกาลปีใหม่ 2567 ตั้งแต่ วันที่ 29 ธันวาคม 2566 – วันที่ 1 มกราคม 2567
เปิดให้บริการปกติใน วันที่ 2 มกราคม 2567 ** รับฝากตู้เปิดบริการปกติ 24 ชม. **

Facebook
Twitter
Email

PISUT LOGISTICS COMPANY LIMITED