ประกาศรับสมัครผู้ประกอบกิจการรถหัวลากร่วมบรรทุกขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์เปล่า

ประกาศ Pisutlogistics

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบกิจการรถหัวลากร่วมบรรทุกขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์เปล่าจากท่าเรือแหลมฉบัง (B1,C3) มายังลานตู้ Pisutlogistics หากผู้ประกอบการท่านใด สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์
038-182533 , 082-0983398 หรือติดต่อที่สำนักงานบริษัท Pisutlogistics

Facebook
Twitter
Email

PISUT LOGISTICS COMPANY LIMITED